Upravljanje projektima i inženjering

"Concept design, detail design & process engineering"


Kontinuirane i brze promjene u tehnologiji proizvodnje, te potreba za usklađenosti saregulativom kako bismo nadograđivali i stvarali najboljarješenja, a sve u skladu s cGMP-om, potrebno je znati, poštovati i djelovati shodno:

 • Viziji klijenta
 • Svojstvima proizvoda koji će se proizvoditi
 • Izlaznim zahtjevima
 • Stupanju automatizacije
 • Dobavljačima
 • Održavanju
 • Ograničenjima prostora
 • Prethodnom iskustvu, raspoloživoj opremi
 • GMP-u
 • Sigurnosti operatera

Nicro d.o.o. posvećuje pažnju i strogo se pridržava normi, propisa i zahtjeva, kao što su:

 • Opći zakoni i propisi
 • Zahtjevi regulatornih agencija za farmaceutsku industriju
 • Norme ISO, ATEX, PED, itd ...
 • Standardi investitora, uvjeti planiranja (količine, tehnologije, proizvodi, rokovi, proračun ...)

Nicro je svjestan i zna što je dobra farmaceutska tvornica, ona koja je:

 • Farmaceutski odobrena (kvalifikacija / validacija)
 •  Ekonomična za rad i održavanje
 • Fleksibilna i prilagodljiva proizvodnim količinama i implementaciji novih tehnologija