Upravljanje projektima i inženjering

"Concept design, detail design & process engineering"


Kontinuirane i brze promjene u tehnologiji proizvodnje, te potreba za usklađenosti saregulativom kako bismo nadograđivali i stvarali najboljarješenja, a sve u skladu s cGMP-om, potrebno je znati, poštovati i djelovati shodno:

 • Viziji klijenta
 • Svojstvima proizvoda koji će se proizvoditi
 • Izlaznim zahtjevima
 • Stupanju automatizacije
 • Dobavljačima
 • Održavanju
 • Ograničenjima prostora
 • Prethodnom iskustvu, raspoloživoj opremi
 • GMP-u
 • Sigurnosti operatera

Nicro d.o.o. posvećuje pažnju i strogo se pridržava normi, propisa i zahtjeva, kao što su:

 • Opći zakoni i propisi
 • Zahtjevi regulatornih agencija za farmaceutsku industriju
 • Norme ISO, ATEX, PED, itd ...
 • Standardi investitora, uvjeti planiranja (količine, tehnologije, proizvodi, rokovi, proračun ...)

Nicro je svjestan i zna što je dobra farmaceutska tvornica, ona koja je:

 • Farmaceutski odobrena (kvalifikacija / validacija)
 •  Ekonomična za rad i održavanje
 • Fleksibilna i prilagodljiva proizvodnim količinama i implementaciji novih tehnologija

Naziv projekta: Unaprijeđenje proizvodnih procesa nabavkom novog softvera i informatičke infrastrukture (KK.03.2.1.19.0161)

Naziv Korisnika: Nicro d.o.o., Marijana Čavića 9, Zagreb
Ukupna vrijednost projekta: 1.481.250,00 kn
EU sufinanciranje: 770.250,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 27.08.2019. - 27.03.2021.
Kratki opis i svrha projekta: Svrha projekta je bila optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, učinkovitije organizirati tijek rada te poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima kako bi se poboljšao tržišni položaj Nicra te povećala konkurentnost i učinkovitost poslovanja. Nicro čini kvalitetan management i stručan kadar koji je zaslužan za kontinuirani rast poslovnih prilika i realiziranje istih. Radi održavanja konkurentnosti na tržištu bilo je potrebno uvođenje novih programskih paketa te same IT opreme.