BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Lokacija:

Koprivnica

Ugovor - Projekt:  

(1) P13037-GD-CTR-0024, izvođenje strojarskih i elektro radova GMP medija
(2) P13037-GD-CTR-0029, izvođenje strojarskih I elektro radova na sustavu za proizvodnju i distribuciju pročišćene vode I čiste pare u novoizgrađenom objektu: TVORNICA KRUTIH, POLUKRUTIH I TEKUĆIH LIJEKOVA na lokaciji Koprivnica, Ulica Danica 5.

Opis:

(1) GMP / čisti mediji koji obuhvaćaju instalaciju sustava komprimiranog zraka, dušika, sirovina,otapala i detedženata, kao i mjerenje, upravljanjeiI regulacija istih (MUR) u novoizgrađenom
objektu: TVORNICA KRUTIH, POLUKRUTIH I TEKUĆIH LIJEKOVA na lokaciji Koprivnica, Ulica Danica 5. Provođenje IQ/OQ.
(2) Izgradnja sustava : PW - pročišćene vode, PS - čiste pare. Provođenje IQ/OQ

Investitor:

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5, Koprivnica OIB:74181493335

Godina izgradnje:

2016-2017.