Hamapharm d.o.o.

POSLOVNO-DISTRIBUCIJSKI CENTAR HAMAPHARM

- Instalacije procesnih medija

- Grupa 1 – Mješač otopina

Investitor:

Hamapharm d.o.o.

Godina izgradnje:

2018.-2019.