JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.

Lokacija:

Rijeka

Ugovor - Projekt:  

Izvođenje GMP medija građevine G6000 unutar kompleksa Svilno 2.
Radovi po principu ˝ključ u ruke˝.

Opis:

GMP mediji: dušik, komprimirani zrak, morska voda, purificirana voda, omekšana voda, čista para. Provođenje  IQ/OQ.

Investitor:

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, Rijeka OIB:20950636972

Godina izgradnje:

2014-2015.