PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Lokacija:

Savski Marof

Ugovor - Projekt: 

SMJ-2010-Sterile API-Reactors, Vessels, equipment, skids and platforms

Opis: 

Sustav sterilne API proizvodnje, koji uključuje 6 reaktora (4 od W.Nr.1.4404, 2 od C22 materijala), filterske linije i spojne cjevovode. FAT / SAT, IQ/O

 

 

Investitor:

PLIVA HRVATSKA d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb OIB: 44205501677

Godina izgradnje:

2017. - 2018.