PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Lokacija:

Zagreb

Ugovor - Projekt:

 MRP pilot plant

Opis: 

GMP / čisti mediji koji obuhvaćaju instalaciju sustava purificirane vode, vode za injekcije, čiste pare, komprimiranog zraka, dušika, otapala, VRS-a, CIP-a, TCU-a.Instalacija uključuje cjevovode, spremnike do kompletne funkcionalnosti. Provođenje  IQ/OQ.

Investitor:

PLIVA HRVATSKA d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb OIB: 44205501677

Godina izgradnje:

2017.-2018.