PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Lokacija:

Savski Marof

Ugovor - Projekt:  

PEPTIDI SMJ 2050 reaktori izrađeni od nehrđajućeg čelika: KP-321, KP- 322, R-326, R-330, R-333, S-335 and R-351

Opis: 

7 reaktora izrađenih od nehrđajućeg čelika za proizvodnju nove linije monoprodukta u API sintezi za proizvodnju cikličkog peptidnog lijeka nazvanog LINACLOTIDE. Provođenje IQ / OQ.

Investitor:

PLIVA HRVATSKA d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb OIB: 44205501677

Godina izgradnje:

2017- 2018.